Coaching Rouw en verlies

Na een heftig verlies wordt het leven nooit meer hetzelfde. Je voelt je intens verdrietig. Je wilt er wel over praten maar met wie? Soms krijg je reacties van mensen om je heen die je helemaal niet wilt horen. Ze snappen je niet of willen het er niet steeds over hebben. De dood, een handicap en veelal ook scheidingen zijn onherroepelijk. Je moet leren leven met het verlies maar hoe doe je dat? Kan ik er wel met mijn kinderen over praten? Altijd komt die vraag van het waarom weer boven? Waarom moest het die persoon overkomen? Waarom heeft mijn geliefde zelf voor de dood gekozen? Waarom verloren mijn kinderen zo vroeg hun vader? Allemaal vragen die veelal onbeantwoord blijven. Je voelt je zo heel anders. Je bent opstandig, vermoeid, moet veel huilen, een schuldgevoel door het voelen van opluchting, depressieve verschijnselen, verdriet, leegte, wanhoop, heel veel gevoelsmatige en gedragsmatige reacties. Ook lichamelijke reacties zoals verlies van eetlust, slaapstoornissen, vermoeidheid en verlies van energie komen vaak voor.

Toch is in heel veel gevallen een rouwtherapeut helemaal  niet nodig. Heel veel mensen kunnen zelf de stappen zetten die nodig zijn om weer door te leven en te re-integreren in hun samenleving. Wat veel mensen nodig hebben is iemand die naar je wil luisteren en die je begrijpt. Die je niet veroordeelt en die bereid is een deel van die moeilijke reis met je mee te lopen. Die niet het verdriet kan wegnemen, maar je wel kan coachen naar een andere omgang met gebeurtenissen die onherroepelijk zijn.

Rouw en verlies

Individuele coaching

Het programma

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek van 1,5 uur. We maken kennis met elkaar en bouwen aan een wederzijdse vertrouwensband. Als jij vertelt wil ik luisteren. Tijdens dit gesprek proberen we ook de hulpvraag duidelijk te krijgen. Aan het einde van het gesprek bespreken we hoe we hier een vervolg aan willen geven. De vervolgafspraken duren 1 uur en zullen, net als de intake, plaatsvinden bij mij thuis in de praktijkruimte.

Gastspreker

Het verzorgen van lezingen over rouw en verdriet in het algemeen. Wellicht is er binnen uw organisatie of vereniging behoefte aan meer kennis om hoe om te gaan met rouw en verdriet. Als bijvoorbeeld iemand binnen uw bedrijf getroffen wordt door het overlijden van een gezinslid. Hoe moet ik daar als bedrijf mee omgaan? Hoe kan ik die medewerker steunen in zijn verdriet en toch ook weer mee laten werken binnen het bedrijf? Wat moeten de collega’s wel en niet doen als een nabestaande voor het eerst weer op zijn of haar  werk verschijnt? Vaak zijn er heel veel vragen. Verkeerd handelen kan er voor zorgen dat een nabestaande langdurig niet meer op het werk verschijnt. Zowel de werkgever en de werknemer worden dan benadeeld. Door te handelen vanuit een kennisperspectief over rouw en verlies kan er winst behaald worden voor beide partijen.

Maak hier een afspraak
Rouw en verlies

Individuele coaching

Het programma

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek van 1,5 uur. We maken kennis met elkaar en bouwen aan een wederzijdse vertrouwensband. Als jij vertelt wil ik luisteren. Tijdens dit gesprek proberen we ook de hulpvraag duidelijk te krijgen. Aan het einde van het gesprek bespreken we hoe we hier een vervolg aan willen geven. De vervolgafspraken duren 1 uur en zullen, net als de intake, plaatsvinden bij mij thuis in de praktijkruimte.

Gastspreker

Het verzorgen van lezingen over rouw en verdriet in het algemeen. Wellicht is er binnen uw organisatie of vereniging behoefte aan meer kennis om hoe om te gaan met rouw en verdriet. Als bijvoorbeeld iemand binnen uw bedrijf getroffen wordt door het overlijden van een gezinslid. Hoe moet ik daar als bedrijf mee omgaan? Hoe kan ik die medewerker steunen in zijn verdriet en toch ook weer mee laten werken binnen het bedrijf? Wat moeten de collega’s wel en niet doen als een nabestaande voor het eerst weer op zijn of haar  werk verschijnt? Vaak zijn er heel veel vragen. Verkeerd handelen kan er voor zorgen dat een nabestaande langdurig niet meer op het werk verschijnt. Zowel de werkgever en de werknemer worden dan benadeeld. Door te handelen vanuit een kennisperspectief over rouw en verlies kan er winst behaald worden voor beide partijen.

Maak hier een afspraak
Wat ik vraag

Tarieven & vergoeding

Intake gesprek

50,-
  • 1,5 uur
Neem contact op

Vervolggesprekken

50,-
  • 1 uur
Neem contact op

Gastspreker

?
  • Tarief in onderling overleg
Neem contact op